Thời gian phục vụ: 9:00 - 22:00 từ thứ 2 đến chủ nhật

0564901172

Sản nghiệp công ty INDUSTRY

Về chúng tôiABOUT US

SBI TWINKLE INVESTMENT CO. LTD là công ty cổ phần tư nhân hàng đầu đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ và công nghệ như sản xuất, xây dựng, tiền tệ kỹ thuật số, tài chính và năng lượng mới. Chúng tôi có thành tích hợp tác tốt với các công ty và tích hợp các nguồn lực quan trọng cần thiết để phát triển kinh doanh trên thế giới. APP đầu tư của chúng tôi kết hợp sự nhạy bén trong ngành, hiểu biết sâu sắc về ngành và chuyên môn hoạt động để tăng giá trị của các công ty mà chúng tôi đầu tư vào.

SBI TWINKLE INVESTMENT CO. LTD có lịch sử làm việc lâu dài với các công ty công nghệ và dịch vụ tài chính sau:

Tìm cách tăng vốn chủ sở hữu và thiết lập liên kết với vốn chủ sở hữu Quá trình và kĩ thuật, các sản phẩm dẫn đầu thị trường Được hỗ trợ bởi một đội ngũ mạnh mẽ có thể làm việc với công ty tinh đầu tư SBI TWINKLE INVESTMENT CO. LTD.

SBI TWINKLE INVESTMENT CO. LTD có giấy phép dịch vụ thị trường vốn (số giấy phép: CMS100261 ) theo luật chứng khoán và tương lai của cơ quan tiền tệ Singapore, đủ điều kiện có thể thực hiện và phát triển các hoạt động quản lý tài chính cho các nhà đầu tư .

Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, công ty tinh đầu tư SBI TWINKLE INVESTMENT CO. LTD đã quản lý 380 triệu USD.

SBI TWINKLE INVESTMENT CO. LTD là một bộ phận cổ phần đầu tư tư nhân ở nước ngoài của SBI Holdings, Inc (Nhật Bản).

SBI TWINKLE INVESTMENT CO. LTD là quỹ đầu tư cổ phần tư nhân có chiến lược tăng trưởng chuyên đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ tài chính và khoa học công nghệ mới xuất hiện ở Châu Á để tận dụng mức tăng trưởng GDP cao của khu vực và mức tăng trưởng dự kiến cao do tăng trưởng kinh tế không đủ. Sự thâm nhập của các dịch vụ tài chính tại các quốc gia mục tiêu, theo giai đoạn phát triển và tiềm năng tăng trưởng của dịch vụ tài chính, các quốc gia mục tiêu của thị trường Châu Á mới nổi là Ấn Độ, Sri lanka, Bangladesh, Indonesia, Philippines, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

Cộng sựCUSTOMER